Nam Quyền

Các bài viết, sưu tầm về môn phái khác

Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi manhdoasic » Thứ 3 Tháng 11 02, 2010 10:47 pm

I. Phạm trù và khái niệm về Nam Quyền:

Nam Quyền (chữ Hán 南拳, bính âm: Nan Quan, hay Nan Kuen, dịch nghĩa tiếng Anh: Southern Fist), là khái niệm chỉ các phái võ ở miền Nam Trung Hoa và có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm ở Toàn Châu và tỉnh Phúc Kiến là chủ yếu.

Thật ra các võ phái miền nam Trung Hoa đều có từ ngữ Thiếu Lâm phía trước như: Thiếu Lâm Hồng gia, Thiếu Lâm Châu gia, Thiếu Lâm Bạch Mi, Thiếu Lâm Vịnh Xuân, Thiếu Lâm Bạch Hạc phái, ... đều là của Nam Thiếu Lâm chứ không phải của Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam, được gọi bằng tên chung là Nam quyền, người Việt thích dùng từ nam phái, bắc phái như Thiếu Lâm Nam phái hay Thiếu Lâm Bắc phái chứ Trung Hoa chỉ dùng hai từ Nam quyền thay cho Thiếu Lâm Nam phái và Trường quyền thay cho Thiếu Lâm Bắc phái là đầy đủ ý nghĩa. Nội hàm khái niệm không có gì thay đổi.

Nam quyền có vẻ đẹp dương cương lộ liễu.

Lịch sử Nam Quyền có từ lâu đời, bắt đầu có thể truy gốc đến hơn 400 năm trước lưu hành ở bờ Nam sông Trường Giang (còn gọi là Dương Tử Giang) ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tây, Chiết Giang, Hà Nam, Hà Bắc, Tứ Xuyên, Giang Tô, với nội dung vô cùng phong phú. Nam quyền ở các nơi tự thành thể hệ (chỉ sự vật, ý thức ... liên hệ với nhau kết cấu thành một chỉnh thể) có phong cách riêng.

Vào cuối thời nhà Tống, nhà Minh các sư tăng chùa Thiếu Lâm đi vân du khắp miền non nước nam bắc Trung Hoa đã truyền bá quyền pháp Thiếu Lâm ra bên ngoài làm cho các môn quyền thuật có dịp bồi bổ và sáng tạo ra nhiều kỹ thuật phong phú, đa dạng sau này.

Trong Nam Quyền Quảng Đông trừ Hồng Gia Quyền, Lưu Gia Quyền, Lý Gia Quyền, Mạc Gia quyền, Thái Gia Quyền, gọi là "Ngũ Đại lưu phái" ra, còn Thái Lý Phật quyền (hai hình hổ, hạc), Hiệp Gia quyền, Vịnh Xuân Quyền, Bạch Mi Quyền, Nam Cực Quyền, Nho Quyền, Phật Gia, Điêu Gia Giáo, Châu Gia Giáo, Nhạc Gia Giáo, Chung Gia Giáo, Côn Luân Quyền v.v...

Nam quyền Quảng Tây có Chu Gia quyền, Đồ Long Quyền, Hồng Môn Phục Hổ Quyền và Tiểu Sách Đả v.v...

Nam quyền Phúc Kiến có Ngũ Hình quyền (Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc Quyền của Nam Thiếu Lâm), Ngũ Tổ quyền, La Hán Quyền, Mai Hoa trang, Liên Thành Quyền, Địa Thuật Quyền Pháp, Vĩnh Gia Pháp, Ngư Pháp, Kê Pháp(gà), Sư Quyền (sư tử), Hầu Quyền(khỉ), Ngũ Mai Quyền, Nho Pháp, Phỏng Điểu Tích (theo vết chim) v.v... rất nhiều lưu phái.

Nam quyền Hồ Nam có Vu Gia Quyền, Hồng Gia Quyền, Tiết Gia và Nhạc Gia giáo là bốn lưu phái lớn.

Nam quyền Hồ Bắc có Hồng Môn Quyền, Khổng Môn Quyền, Nhạc Môn Quyền, Ngư Môn Quyền, Tôn Môn Quyền là năm phái lớn. Còn Vu Gia Nghệ, Nại Môn, Phật Môn, Ẩn Tiên Môn, Thủy Hử Môn, Nghiên Môn, Hùng Môn, Chưng Môn v.v...

Nam quyền Tứ xuyên có Tang, Nhạc, Triệu, Đỗ, Hồng, Hóa, Tự, Hội là tám lưu phái lớn.

Nam quyền Giang Tây có 36 lộ Tống Giang Quyền, Hổ Quyền v.v...

Nam quyền Chiết Giang có Hắc Hổ quyền, Kim Cương quyền đến Ôn châu Nam Quyền, Đài Châu Nam Quyền.

Nam Quyền Giang Tô cũng có sự khác biệt giữa quyền của Tô Châu, Vô Tích, Thượng Hải, Thường Châu v.v...

Về khí giới chủ yếu có Nam côn, đại cán (gậy), tứ môn đao, mai hoa đao, hợp tử đao (còn gọi là song hợp đao), song đao, tam tiêm soa (soa ba mũi), đơn giản (giản một chiếc), song giản, Liễu công quải (gậy ông Liễu), phủ(búa) , mâu, bừa(bà), thuẫn (mộc); lại còn biển đán (đòn gánh), xừ đầu (cuốc), ghế ngồi ... là các dạng binh khí. Các khí giới này luyện tập đều theo đặc điểm của Nam quyền, đông thời cũng giống như quyền thuật của Nam quyền tức là có thể đơn luyện (1 người), cũng có thể đối luyện, như mâu đối thuấn, mâu đối đại cán (gậy tầy) hoặc đòn gánh đối ghế ngồi v.v...
Sống là động mà không xáo động
Sống là thương mà chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
--------- Kính Lục ---------
Hình đại diện của thành viên
manhdoasic
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 9:28 am
Đến từ: HN

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi manhdoasic » Thứ 5 Tháng 11 04, 2010 9:34 am

II. Nguồn Gốc Nam Quyền Từ Thiếu Lâm

Võ công Thiếu Lâm Tự khởi từ năm 618, các hòa thượng Thiếu Lâm sau khi bình định loạn Vương Thế Sung
thể hiện thần uy, được giới quan gia rất coi trọng, võ phái Thiếu Lâm phát triển rực rỡ vào đời Minh. Võ công
Thiếu Lâm Tự vang danh thiên hạ. Quyền pháp Thiếu Lâm cũng theo đó mà truyền bá 4 phương. Trong “Ngũ
tạp trở” quyển thứ 5 của Tạ Khởi Chế đời Minh, có viết: “Thiếu Lâm Tự ở Hà Nam, quyền pháp thiên hạ vô
địch, võ tăng của Thiếu Lâm đi du phương đều có thể một địch mấy chục người”. Giai đoạn này, các môn đồ
Thiếu Lâm đi vân du khắp nơi, truyền thụ võ nghệ ở các vùng phía nam, vì vậy quyền pháp Thiếu Lâm phát
triển rộng rãi ở phía nam và lưu vực Trường Giang. Do sự khác biệt về hoàn cảnh địa lý, khí hậu cho đến văn
hóa, cá tính, … quyền pháp Thiếu Lâm ở các địa phương này dần dần thay đổi, hình thành nên lưu phái Nam
quyền với những đặc tính riêng biệt. Trong quyền phổ cũng như truyền thuyết kể trong các môn phái chính yếu
của Nam quyền là Phúc Kiến Nam quyền và Quảng Đông Nam quyền phát triển và truyền bá cực rộng vào đầu
đời Thanh, hình thành nên nhiều môn phái khác nhau. Các hệ thống mang phong cách khác nhau của Nam
quyền như :Ngũ tổ quyền, Hạc quyền của Phúc Kiến, Hồng quyền, Thái gia quyền của Quảng Đông, … đều ra
đời hoặc công khai truyền thụ vào thời kỳ này.

Về sự ra đời của Ngũ tổ quyền (thuộc Phúc Kiến Nam quyền), có truyền thuyết thế này: vào thời vua Khang
Hy hoặc Càn Long đời Thanh, triều đình nhà Thanh rất sợ uy thế Thiếu Lâm Tự. Để dập tắt ngọn lửa “phản
Thanh phục Minh”, triều Thanh cho quân đến bao vây tấn công và hỏa thiêu Phúc Kiến Thiếu Lâm Tự. Võ
tăng trong chùa chỉ có Chí Thiện thiền sư cùng 4 người nữa thoát được, căn cứ vào quyền thế Thiếu Lâm sáng
chế nên Ngũ tổ quyền truyền dạy ở một dải Phúc Kiến. Lại như Hồng quyền là cây cổ thụ trong quyền pháp
Quảng Đông, đến nay nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng: quyền pháp, phong cách của Hồng quyền rất tương
đồng với “Thiếu Lâm ngũ quyền”, đây là sự thực không thể tranh cãi.
Xem xét toàn thể diện mạo Nam quyền, chúng ta có thể phát hiện thấy : Sự ra đời
và phát triển của Nam quyền không rời khỏi quyền pháp Thiếu Lâm. Chính nhờ có
Thiếu Lâm Tự, võ tăng Thiếu Lâm và quyền pháp Thiếu Lâm, nhờ có môn đồ Thiếu Lâm truyền dạy ở phía
nam, nhờ có sự tiếp xúc giữa quyền pháp Thiếu Lâm với bản địa mà hình thành nên Nam quyền khác biệt với
quyền thuật phương bắc “Nam quyền Bắc cước”. Nam quyền xuất phát từ Thiếu Lâm.
Sống là động mà không xáo động
Sống là thương mà chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
--------- Kính Lục ---------
Hình đại diện của thành viên
manhdoasic
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 9:28 am
Đến từ: HN

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi nandini001 » Thứ 2 Tháng 5 20, 2024 11:16 am

The hearts card game online Game online for free without any download or signup on desktop or mobile browser.To hearts online online game go to desktop or mobile browser and play Hearts card game online without any download or signup.And card game games without download or signup and you can play card games online on desktop or mobile browser. World of Solitaire allows users to play world of solitaire game online directly in their web browser without downloading or installing any software. spider solitaire free without downloads or email registration start playing spider solitaire game online by sorting 104 cards into a tableau and placing them into four bases.
nandini001
Thành viên 5 sao
Thành viên 5 sao
 
Bài viết: 1701
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 1:55 pm

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi nandini001 » Thứ 2 Tháng 5 20, 2024 11:19 am

Playspider solitaire online and enjoy spider card game. You can start playing Spider Solitaire online for free without any downloads or email registration.On Solitaire Free, you can play solitaire free and FreeCell Solitaire game. Apart from this, you can play online on PC or mobile without any charges and downloading. Start playing freecell solitaire without any charge and without login and purchase play freecell game with solitaire on desktop and mobile.Play games on free online solitaire today because you do not need any registration to play solitaire online games. Play free free solitaire online today because you do not need any registration or signup to play solitaire games online.
nandini001
Thành viên 5 sao
Thành viên 5 sao
 
Bài viết: 1701
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 1:55 pm

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi nandini001 » Thứ 2 Tháng 5 20, 2024 11:21 am

PlaySolitaire free online Online on computer and mobile phone without any restrictions. You do not need any signup or fees to play solitaire free.PlaySolitaire Free Online on computer and mobile phone without any restrictions. You do not need any signup or fees to play solitaire free.Play Tetris unblocked game online without any restrictions and unblock the classic puzzle Tetris by dropping in left, right, or down direction.Go to spades free online game without any download and start playing the card game Spades online with live players.Start playing Spades Online card games for free in your desktop or mobile browser right now without any downloading.
nandini001
Thành viên 5 sao
Thành viên 5 sao
 
Bài viết: 1701
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 1:55 pm

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi nandini001 » Thứ 2 Tháng 5 20, 2024 11:26 am

Play Spades Card Classic Games built with HTML CSS and JavaScript Classic Card is a free spades game that you can start playing without any signup.The Spades Online Free game is available on desktop and mobile and does not require registration to play Spades free card game online.AndFree Card Games are available online for all ages and you can play classic card games like Hearts, Spades, Solitaire, Free Cell and Euchre for free. There is no sign-up or download required.Play Free Spades Online with friends and enjoy the updated version of the classic trick-taking card game both online and offline. Spades Free Online Card Game Play single or multiplayer and free register is available to play Spades Card Game online.
nandini001
Thành viên 5 sao
Thành viên 5 sao
 
Bài viết: 1701
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 1:55 pm

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi nandini001 » Thứ 2 Tháng 5 20, 2024 11:37 am

Use cookie clicker hacks to beat Cookie Clicker. Play the classic, fun browser online cookie clicker game with the hacks and cheats of cookie clicker to have unlimited cookies.cookie clicker gameplay Gameplay involves continuously clicking to bake cookies. Click to generate cookies, unlock upgrades, and build an empire with this incremental gameplay of Cookie Clicker.cookie clicker unblocked games 66 is free online web-based incremental game. The goal of Unblocked Cookie Clicker games 66 is to click on giant cookie icons to bake as many cookies as you can.cookie clicker unblocked 76 without downloading the game. You can play this unblocked 76 version of cookie clicker free on any browser of your mobile phones or desktop. cookie clicker unblocked hacked modified version of Cookie Clicker with unlimited resources, accelerated progress etc. Enhance your gameplay with various cheat codes and hacks available in unblocked onlinecookie clicker game.
nandini001
Thành viên 5 sao
Thành viên 5 sao
 
Bài viết: 1701
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 1:55 pm

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi nandini001 » Thứ 2 Tháng 5 20, 2024 11:41 am

The snake game play is free to play in any web browser on your computer or mobile device. Play the snake game online with the new challenges, features and survive as long as you can.Play thesnake game online without any download or installation. Control the snake with keyboard in the online snake game and try to become the longest of the day.play snake online without any restrictions and survive as long as possible. The classic snake game is completely free and qualified for all browsers.Enjoy snake video game genre gameplay genre gameplay in the full screen. Play the google snake game in the era of video game. Play snake game free without download. Control your snake and play the free snake game online on desktop or mobile browser without any restrictions to grow the snake.
nandini001
Thành viên 5 sao
Thành viên 5 sao
 
Bài viết: 1701
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 1:55 pm

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi nandini001 » Thứ 2 Tháng 5 20, 2024 11:43 am

Play snake game on google snake with no restrictions. You can play this online snake game in full screen without downloading its PC version. Play2048 cupcakes by using arrow keys to move the tiles. Cupcakes 2048 is an online free game that you can play on full screen without download. Play 2048 online without download and installation. Merge tiles and get to 2048 tile. Play 2048 online for free here. 2048 game is fun-filled browser game. The online version of game 2048 original and free play. 2048 undo is the popular puzzle game, that has undo options for one or more moves. Play 2048 undo game online with undo option.
nandini001
Thành viên 5 sao
Thành viên 5 sao
 
Bài viết: 1701
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 1:55 pm

Re: Nam Quyền

Gửi bàigửi bởi nandini001 » Thứ 2 Tháng 5 20, 2024 11:45 am

Join numbers to get to the 2048 tile in the 2048 video game. Merge the tiles and start solving puzzle in the video game 2048.The2048 cupcakes unblocked is the web version of 2048 game that is free to play online on your device without any restrictions.Play 2048 cupcakes unblocked games on computer and mobile phone without installation. Combine cupcakes with the same flavor to create new ones in free unblocked games 2048 cupcakes.Play2048 game unblocked a popular number puzzle game online for free. You do not need any registration to play unblocked 2048 game. The popular 2048 game free is available on web. Play 2048 game free on any device without registration your account in this online game.
nandini001
Thành viên 5 sao
Thành viên 5 sao
 
Bài viết: 1701
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 23, 2023 1:55 pm

Trang kế tiếp

Quay về Các môn phái khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.1 khách.